Implantologie

Implantáty představují náhradu ztracených zubů jiným způsobem než můstky a protézami. Při náhradě zubu můstkem je třeba brousit sousední zdravé zuby.
Pomocí zubních implantátů lze nahradit jednotlivé zuby i skupiny zubů.
Jedná se o kovový váleček z titanu, který má závit jako šroub. Ten je poté zaveden na místo zubního kořene do kosti čelisti.

Podmínkou pro zavedení je:

– dovršení 18 ti let, kdy je dokončen vývoj čelistí
– dostatečné množství a dobrá kvalita kosti
– zdravý parodont
– výborná ústní hygiena

O tom, zda je vhodné implantovat rozhoduje dále zdravotní stav pacienta. Riskantní může být implantace u neléčených diabetiků, pacientů se závažnější metabolickou poruchou, u ozařovaných pacientů nebo silných kuřáků.
Pravděpodobnost přijetí implantátu se pohybuje okolo 95%.

Přejít nahoru