Konzervační nebo-li záchovná stomatologie old

Ošetření kazů

Při poškození zubu kazem, je primárním cílem nahradit poškozené tkáně výplní.
Druhy výplně – plastická – do zubu se vkládá v plastickém stavu a později ztvrdne. Hlavním představitelem tohoto typu je amalgam.
Adhezivní – do zubu se také vkládá v plastickém stavu, ale se zubem se po jeho předcházející úpravě spojí a tak jej i vyztuží. Ztvrdne buď chemicky nebo tvrdnutí aktivujeme polymerační lampou. Základním představitelem je fotokompozitní materiál.
Typ výplně je stanoven individuálně, na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta.

Amalgámová výplň

Amalgámová výplň je vhodným řešením tam,kde není prioritní estetické řešení, dále pro chrup s vysokou kazivostí, pro pacienty se špatnou hygienou (má antibakteriální účinky) nebo v případě, že nelze zhotovit fotokompozitní výplň. Při správné indikaci, dobré hygieně a vhodné lokalizaci se však jedná o dlouhodobě trvanlivou výplň, která může pacientovi věrně sloužit desítky let!!!

Amalgám je velmi vhodný pro primární ošetření defektů diagnostikovaných na základě rentgenových snímků tzv. BW projekce (viz.rentgenologie). Takové kazy lze potom ošetřit velmi šetrně v malém rozsahu s minimálním poškozením zubu tzv. slotovou preparací.
Není vhodný na velké dostavby zubů (výjimkou je tzv. amalgámová korunka endodonticky ošetřeného zubu), protože jeho tvrdost může způsobit prasknutí nebo rozlomení zubu. Nevýhodou je i vzhled výplně.
Při odstraňování kazivé hmoty je nutné odstranit i zdravé části zubu, jelikož retence (kotvení) výplně je mechanické a ta musí být zaklíněna, aby nevypadla.

Ke zhotovení výplní používáme výhradně kapslované amalgámy, které zaručí lepší výsledné vlastnosti.
Kapsle mícháme ve speciálním přístroji, který umožní dokonalé promíchání celého obsahu.
Tuhnutí amalgámu probíhá ještě cca hodinu po dokončení výplně, proto není vhodné ji zatěžovat žvýkáním.

Fotokompozitní bílá náplň

sadent-ostrov

sadent-ostrov

Jedná se o estetické řešení ošetření zubního kazu.
Podmínkou pro zhotovení je výborná hygiena, protože bílá výplň nevykazuje antibakteriální vlastnosti jako amalgám. Je prokázáno, že na kompozitní výplni se usazuje plak 7x rychleji než na sklovině, naopak na amalgámu se to děje 3x pomaleji.

Při odstraňování kazivé hmoty je odpreparována pouze zkažená část na rozdíl od amalgámu, kde je nutná mechanická retence.
Ukotvení výplně zajišťuje chemická vazba materiálu k zubní tkáni.
Zhotovení vyžaduje absolutně suché pracovní pole. Poté se zub leptá, aplikuje se adhezivní (vazebný) systém, který zajistí chemickou vazbu a kompozitum se postupně vrství a osvěcuje halogenovou lampou, ta materiál vytvrzuje.

Zhotovení výplně je proto technicky a časově náročné.

Skloionomerní výplň

Skloionomerní výplň není tak estetická jako fotokompozitní (bílá) výplň a nedosahuje takové tvrdosti jako amalgám.
Používá se jako dlouhodobé provizorium.

Endononcie

Endodontické ošetření zahrnuje opatření bránící odumření zubu (přímé a nepřímé překrytí zubní dřeně), a pokud již k takovémuto nezvratnému stavu došlo slouží endodoncie k zachování mrtvého zubu v dutině ústní ošetřením systému kořenových kanálků.

Ošetření kořenových kanálků je nevyhnutelné při zánětlivém poškození zubní dřeně nebo jejím odumření, anebo při zánětu v okolí kořene zubu. Výkon je nezbytný, aby zub zůstal zachován v ústech a mohl být dále využit. Někdy přistupujeme k tomuto výkonu, pokud zub bude proteticky ošetřen.
Kdybychom takto postižený zub neošetřili pacient o něj přijde.
Náhrada chybějícího zubu implantátem nebo můstkem je finančně náročnější.

Postup ošetření:
Nejprve se stanoví diagnóza vyšetřením zubu, která zahrnuje poklep, chladový test, rtg atd.
Poté je odstraněna veškerá kariézní hmota, následuje otevření stropu dřeňové dutiny (trepanace), díky kterému získáme přístup k jednotlivým kořenovým kanálkům.
Po odstranění dřeně („nervu“) se změří délka kořenového kanálku měřícím přístrojem Propex. Poté se ještě provádí kontrolní RTG snímek s kořenovými nástroji uvnitř kanálků(z důvodů průkaznosti dodržení postupu lege artis). Je nutné znát přesnou délku kanálku, aby následná výplň končila přesně tam, kde je to správné.
Následuje opracování kanálků ručními a strojovými nástroji s pomocí desinfekčních roztoků, aby byly zbaveny infekce.
Zub se opatří provizorní výplní, která působí protizánětlivě a zhotoví se rtg snímek po plnění.

Délka ošetření je závislá na počtu kanálků. Ošetření jednoho kanálku většinou trvá 1 hodinu. Při větším počtu kanálků podstatně déle.

Zákrok v naší praxi provádíme v místní anestezii. Výkon je bezbolestný.

Po vymizení zánětu přistupujeme k definitivnímu ošetření kanálků tzv. laterální kondenzace, kterou kořenový systém hermeticky utěsníme.

Pokud však je endodontické ošetření plánované, bez prvotního zánětu, samozřejmě provizorní plnění neprovádíme a přistupujeme ihned k definitivnímu ošetření.
Komplikace:
Jelikož se jedná o velmi složitý výkon, u kterého jde o záchranu zubu, může dojít při veškeré pečlivosti ke komplikacím jako: zalomení kořenového nástroje, provrtání (perforaci) stěny kořene, alergické reakci na anestetikum nebo kořenovou výplň.
Úspěšnost výkonu bývá odhadována kolem 90%

Poučení pacienta:
Při ošetření kořenovou výplní (provizorní i definitivní) může být zub dočasně citlivý na skus i spontánně.

Postendodontické ošetření

Závisí na rozsahu poškození korunky zubu a řeší se vždy striktně individuálně.
U předních zubů se většinou vyztuží speciálním čepem ze skleněných vláken, který je vlepen do kořenového kanálku a poté je dostavěn fotokompozitní (bílou) výplní.
U zubů v zadním úseku se musí zub vyztužit čepem a to buď titanovým (je-li dostatek vlastního zubu) a jeho dostavbou amalgámem a následně opatřen korunkou nebo taktéž skleněným čepem a dostavbou ze speciální pryskyřice a opět opatřen korunkou nebo je zhotoven čep v laboratoři na základě otisků, na nějž je následně opět zhotovena korunka. A to vše proto, aby se snížilo riziko fraktury (zlomení) zubu nebo jeho kořene.
Opatření zadního zubu pouze výplní je v převážné míře kontraindikováno (nesprávně ošetřeno).

Opakované ošetření kořenových kanálků (reendodoncie)

Jedná se o opracování špatně ošetřených kanálků.
Úspěšnost léčby takto ošetřených zubů je nižší než u primárně léčených zubů. Pohybuje se okolo 60%. Výkon je velmi časově náročný a podle počtu kanálků v zubu může trvat 1,5 – 3 hod.

konzervacni-stomatologie

 

Přejít nahoru