Parodontologie old

Péče o parodont (dásně, vazy upevňující zub, zubní cement, kost) je samozřejmou součástí stomatologie.
Zaměřujeme se především na preventivní opatření, ale zároveň provádíme konzervativní (nechirurgickou) léčbu a parodontologické operace při větším stupni poškození parodontu, včetně operací s vkládáním materiálu, který pomáhá nahradit vlastní poškozenou kost.

Parodontitida (parodontóza) je onemocnění závěsného aparátu zubu. Zub je v kostěném lůžku zavěšen na složitém systému vazivových vláken a při žvýkání se nepatrně pohybuje. Nedílnou součástí tohoto systému je i dobrý krčkový uzávěr – to je připojení okraje dásně ke krčku zubu. Pokud dochází k dlouhodobému poškozování tohoto systému, vzniká parodontitida. Celý proces začíná ulpíváním povlaků na povrchu zubu. Při nedostatečném čištění dojde k překrvení a zánětu dásní. Neléčený zánět se šíří podél zubu do závěsného systému a nakonec přechází na kost, která postupně resorbuje (ubývá) a zub se začne v lůžku nepřiměřeně kývat (jedovaté toxické látky se vstřebávají zanícenou dásní do těla a negativně ovlivňují celkový stav organizmu). Tento stav může končit buď extrakcí (vytažením zubu) nebo samovolnou ztrátou zubu.

Etiologie (příčiny) vzniku onemocnění parodontu:

 • špatná hygiena a v jejím důsledku mikrobiální povlak
 • zubní kámen
 • úpony slizničních řas, mělké vestibulum
 • kouření
 • nevyhovující protetické náhrady a chybně zhotovené výplně (převislé, nevyleštěné)
 • vady skusu a postavení zubů
 • dýchání ústy
 • množství a kvalita sliny
 • zlozvyky – kouření, bruxismus (skřípání zuby)
 • nevhodné stravování
 • léky, celková onemocnění (např. cukrovka,vysoký krevní tlak).
 • piercing (retní a jazykové kuličky)

Léčba konzervativní (nechirurgická) představuje:

 • odstranění zubního kamene supragingiválního (viditelný) i subgingiválního (agresivní, schovaný pod dásní) pomocí ultrazvuku i ručně kyretami
 • ošetření parodontálních chobotů
 • instruktáž hygieny, motivace
 • dlahování zubů

Léčba chirurgická:

V našem centru provádíme některé drobné preventivní chirurgické zákroky (například):

 • plastiky dásní
 • odstranění uzdiček (podjazykové – již u novorozenců, ale i u dospělých, retní)
 • zrušení tahů vazivových pruhů – fenestrace

Rozsáhlejší a složitější zákroky mají za úkol rozšířit připojení dásně, regenerovat parodont s použitím vlastního štěpu vaziva z jiných míst dutiny ústní (např. z patra) nebo regenerovat parodont a kost s použitím materiálů, které tvorbu kosti podporují (kolagenní membrány a tělíska – Parasorb, náhražky kosti – Easy Graft, Nanosorb aj.)

Léčba udržovací:

Zahrnuje služby naší vyškolené erudované dentální hygienistky za dohledu zubního lékaře.

paradontologie

Přejít nahoru