Protetická stomatologie old

Cílem protetického ošetření je nahradit chybějící část zubu, zub jako celek případně skupinu zubů.
Zubní náhrady umožňují vylepšit tvar, barvu, popřípadě sklon zubu. U rozsáhlých rekonstrukcí chrupu je možné upravit výšku a typ skusu.

Inlay, onlay

Jedná se o kovové či keramické náhrady, které opravují veliké defekty. Jsou vhodnou variantou k rozsáhlým kompozitním výplním a velmi vhodnou variantou k rozsáhlým amalgámovým dostavbám zubů. Důležitou podmínkou pro zhotovení výplně je vynikající hygiena.

Zákrok je bezbolestný a prováděný v lokální anestezii.
Zub je nabroušen, přičemž úbytek zubních tkání je výrazně menší než u amalgámové dostavby.

Sadent protetika

Korunky

Korunky jsou fixní umělé náhrady přirozených zubů a jsou zhotovovány v případě velké ztráty zubních tkání, kdy zhotovení kompozitní výplně, inleje nebo onleje nepřipadá již v úvahu.
Výkon provádíme v lokální anestezii, poté je zub nabroušen, otisknut a následuje zhotovení korunky v laboratoři.
Korunky se zhotovují kovové, metalokeramické nebo celokeramické.
U metalokeramické korunky tvoří vnitřní část kovová kapna a na ní je napálena keramická vrstva.
Vysoce estetická celokeramická korunka je celá tvořena keramickým materiálem.
Korunky mohou být nasazeny na živém či endodonticky ošetřeném zubu i na implantátech. Výběr barvy provádíme pomocí přístroje VITA Easyshade

Můstky

Pokud chceme nahradit chybějící zub jiným způsobem než implantátem, zvolíme fixní můstek, to znamená náhradu, která je pevně nalepená na obroušené zuby. Překlenuje mezeru z jednoho zubu na druhý, přičemž materiál používáme stejný jako u korunky, metalokeramiku nebo celokeramiku.

Snímatelné náhrady

 • Částečné
  Představují náhrady zubů, které se uchytávají na zuby různými systémy, dle individuálních nároků pacienta nabízíme náhrady se sponovými kotevními prvky nebo s estetickými zásuvnými spoji. Podle potřeb je možné ji z úst vyjmout a znovu nasadit a to zejména z důvodu pravidelné hygienické péče o ni.Snímatelné náhrady s jednoduchými kotvícími (retenčními) prvky
  Jedná se o nejjednodušší typ snímatelné náhrady, retenčním (uchytávacím) mechanismem jsou prosté drátěné spony, kterými drží vlastní protéza na zbývajících zubech. Pro řadu nevýhod jsou často používány jako provizorní řešení.
  Mezi nevýhody této náhrady patří přetěžování kotevních zubů, nedokonalá retence a stabilita.
 • Skeletové náhrady
  Jedná se o kvalitnější náhrady, a to zejména svým stabilnějším ukotvením na zbývajících zubech. Součástí vlastní kovové kostry (skeletu) náhrady jsou tzv. rigidní (lité) nedrátěné spony, jejich jednotlivá ramena nepovolují, lépe tak uchytávají protézu na zbývajících zubech. Zuby sousedící s mezerami vzniklými po ztrátě zubu se většinou opatřují speciálně upravenými korunkami, se sponami pevně spojenými. Důvodem je jednak jejich ochrana při zátěži (žvýkání), přenášejí totiž tlak i za zuby nahrazované v protéze.
  Nevýhody: rigidní kovové spony nesplňují vysoké estetické nároky na ošetření.
 • Hybridní náhrady
  Jedná se o snímatelné náhrady kotvené na zbývající zuby zásuvnými spoji případně systémem dvojkorunek (tzv. teleskopy).
  Představují nejvhodnější a (z hlediska nošení a estetiky) nejkomfortnější variantu snímatelné náhrady. Ukotvení náhrady je možné přes zásuvné spoje tvarově různě modifikované, a to vždy na principu tzv. matrice a patrice, pro lepší představu, jde často o princip patentních knoflíků. Přechod náhrady na zbývající zuby je téměř neznatelný. Rovněž stabilita náhrady je velmi dobrá.
  Podmínkou ošetření je nutnost opatřit zuby sousedící s mezerou umělou korunkou, ta nese jednu část zásuvného spoje. Současně je nutná aktivace, kost a sliznice se jako pod každou snímatelnou protézou v čase mění tak, že před tlakem ubývají. Proto je nutné pravidelně stabilitu a balancování protézy kontrolovat a provádět rebazi (doplnění pryskyřice do protézy).
 • Totální (celková) snímatelná náhrada
  Jedná se o rekonstrukci chrupu jako celku u bezzubých pacientů.
  Nevýhodou může být nízká retence (uchycení) protézy především v dolní čelisti.

Protézy

 • Chrániče zubů
  Vyrábíme též chrániče zubů pro sportovce a ochranné dlahy zubů jako prevence poškození při patologickém skřípání zubů (bruxismus).

 

Přejít nahoru